UPN

Perfil d’acer laminat en calent, amb la secció amb forma d’U

PERFILS 

ESTRUCTURALS

INFORMACIÓ

Normes de referència

EN 10025-2

Qualitat

S-275-JR

S-355-J2/JO (sota comanda)

Group 90.png